setPOS™ Track & Trace,  ett komplett spårbarhetssystem för din verksamhet, registrera GPS-position/tider/händelser på fältet. Systemet skapar  SMS och mailrapporter vilket gör det enkelt för dig att få kontroll på dina fältplacerade ägodelar oc dess aktuella status. Ett perfekt redskap för företag som håller på med uthyrning eller har ett retur/pant system igång. All dina tillgångar blir synliga på GoogleMap efter en scanning med appen. Använd dina egna ID märkningar eller använda våra streckkodsetiketter/skyltar.  

Bilden visar ett urval av de 30.000 kabeltrummor som GPS-positioneras i fält via vår app i Norden. Systemet har bidraget till miljövänligare transporter ochbättre service till alla inblandade aktörer i logistikkedjan

 

setPOS™ Track & Trace,  ett komplett spårbarhetssystem för din verksamhet, registrera GPS-position/tider/händelser på fältet. 

SetPOS Track & Trace hjälper till att hålla koll på dina fältplacerade utrustningar, gods och transporter samt leverans av tjänster. All information registreras med hjälp av en vanlig mobil och vår app. Insamlad data blir sökbar på en kundwebb med säker inloggning i realtid.

 • Spårbarhet via GPS position/tid/händelse registrering via på fältplacerade utrustningar, gods, transporter och leverans av tjänster
 • Mobil datainsamling, gör om din mobil till en bärbar uppkopplade NFC/streckkod/RFID läsare med GPSposition och andra registreringsmöjligheter
 • Ruttoptimeringsmodul ingår för effektiva transporter
 • Support för GPS-spårning av fordon och leveranspersonal och andra GPS-tjänster
 • Kundwebb för setPOS track & trace
 • Allt ingår till en fast månadshyra

SPÅRBARHET PÅ VARUFLÖDEN, TRANSPORTER OCH LEVERANS AV TJÄNSTER

setPOS Track & Trace är ett komplett verksamhetssystem för spårbarhet i realtid som hjälper dig att hålla koll på fältplacerade utrustningar, gods, transportflöden och leverans av tjänster.

MOBIL DATAINSAMLING

Systemet hanterar datainsamling på fältet med hjälp av en vanlig mobil. När leveransen är genomförd kan mottagaren kvittera direkt.

SUPPORT FÖR FORDONSEKONOMI OCH GPS-TJÄNSTER

setPOS Track & Trace stöder flera GPS-baserade tjänster som exempelvis navigering och spårning, samt en modul förfordonsekonomi.

KUNDWEBB FÖR SETPOS TRACK & TRACE

All insamlad data kommuniceras i realtid via mobiltelefonnätet (3G/GPRS) och presenteras på XTRAKK med säker inloggning för spårbarhet. Här kan du  som kund göra sökningar på sändningsnummer och se status i realtid.

SPÅRBARHET I REALTID OCH MED GPS-KOORDINATER

XTRAKK kundwebb för spårbarhet ger dig full kontroll på hela logistikkedjan och du kan snabbt ge dina uppdragsgivare klara besked om deras ärende.

TYDLIG KVITTERING

Stöd för signaturfångst vid leverans ger en tydlig överlämning av ansvaret.

ÖKAD EFFEKTIVITET

Inga pappersformulär att fylla i som sedan måste knappas in i datorn. All information som registreras i mobilen och blir direkt tillgänglig i affärssystemet.

ÖKAD LEVERANSÄKERHET OCH KVALITET

Automatiserad datafångst minskar risken för fel och ökar leveranssäkerheten. Kvaliteten på dina tjänster blir bättre och du behöver inte spendera pengar på att rätta till misstag i efterhand.

BÄTTRE UPPFÖLJNING

All registrerad data tidstämplas och ger dig möjlighet att följa upp utfört arbete på individ- eller artikelnivå.

 

 • Inga dedikerade GPS-sändare/simkort per utrustning
 • Se din utrustnings GPS-position och status på online GoogleMap
 • Systemet föreslår optimal väg till, från och mellan dina enheter (ruttoptimering)
 • Systemet passar alla branscher med fältplacerad utrustning.
 • Systemet upptäcker och larmar om utrustning står still för länge
 • GPS-positionera 1000-tals utrustningar med en mobil du redan äger
 • Stödjer TEXT/OCR/BARCODE/NFC/RFID för identifiering av utrustning
 • setPOs fungerar globalt..
 • Reducera förluster genom GPS positionering.
 • Förbättra användningen av dina fältplacerade tillgångar.
 • All personal vet vart företagets utrustningen är placerad.
 • Synliggör dina tillgångars position och status på webben och i mobilen
 • GPS-positionering av fältplacerade utrustningar.
 • Ronderingsverktyg, dokumentera tid, plats, vem.
 • Stämpelklocka med GPS-position, tider och projektrapportering.
 • Inventeringssverktyg, svar på vad finns vart !
 • Spårbarhet, plats, tider, vem, typ och status.
 • Ger transparens i organisationen, alla vet var utrustningar befinner sig.
 • Kombinera gps-trackers med setPOS för optimal lösning.
 • Full kontroll på fältplacerad utrustning.
 • SetPOS ger värdefull tilläggsinformation i Bytes/Pant/Hyressystem