Ring oss , så berättar vi mer. Tel. +46 (0)500 6000 22|info@setpos.se

Monthly Archives: January 2014

  • Permalink Gallery

    GPSlogik AB launches setPOS – a mobile tracking innovation.

GPSlogik AB launches setPOS – a mobile tracking innovation.

GPSlogik AB launches setPOS – a mobile tracking innovation that challenges traditional GPS and barcode logistics solutions

Skövde Sweden, Sep. 18, 2013 − GPSlogik AB, a European leader of tracking solutions for logistics and manufacturing, has launched a new type of monitoring device and service management for international logistics flows. Unique advantages of the invention are its cost-efficiency.

A unique and simple solution for tracking critical shipments and traveling assets, setPOS system enables companies to build a global tracking network

the setPOS systems are setup very quickly and without the need for infrastructure investment. The setPOS system tracks shipments all day, worldwide, informing the users about shipment position and status. The online XTRAKK tracker Portal shows tracking history and current location of shipments enabling full tracking and tracing capability. Companies are using setPOS tracker system provide actual route data on their customer deliveries, gain visibility to their expensive or express shipments, as well as, project deliveries – helping to better plan their resources.

“Our Target is to have 100% on-time delivery of our products to customers around the world. We have been looking for a solution that would enable us to create an independent real-time tracking system for quite some time,” says Peter bergström,  purchasing manager at DRAKA cable, prymiangroup. “Only now, with GPSlogiks setPOS system  we are able to fulfill this need. It is an innovative solution that is both fast to setup and very cost efficient. 

In addition, companies can also benefit by using setPOS tracking data to analyze their logistics processes – verifying or learning about the actual route points of the logistics process and defining the bottlenecks and problems.

ThesetPOS system is a very clever technology and incredibly useful for what I do. Not needing a fixed […]

By |January 24th, 2014|Nyheter|0 Comments

Case Study: GPS-position på fältplacerad utrustning som saknar eget batteri

Case Study:

GPS-position på fältplacerad utrustning som saknar eget batteri

GPS-position på fältplacerad utrustning som saknar eget batteri

Uppdragsgivare:

Global tillverkare av kabel, leverans sker på kabeltrummor som ingår i ett retursystem

Syfte:

Att kunna positionera levererade kabeltrummor plats och status för effektiv logistikplanering.

1 Behovet

En global kabeltillverkare har över 5000 kabeltrummor i omlopp i Sverige under de frostfria månaderna. Kabeltrummorna körs ut till olika kundsiter och byggarbetsplatser och där står de tills kabeln är förbrukad och därefter skall kabeltrumman så snabbt som möjligt tillbaks till fabriken för att rullas på ny kabel.

Företaget hade två specifika krav;

Att kostnadseffektivt kunna få tillgång till GPS-positionen på samtliga levererade kabeltrummor från fabriken. Alla enheter skall kunna sorteras och presenteras på Google-Map med kundinformation, leveranstider m.m, förslag på optimerade rutter för att hämta tillbaks kabeltrummor.
Man skall kunna se status på fältplacerad utrustning, t.ex -”klar för leverans”, -”levererad kund”, -”flyttad”, -”hämtas”, -”repareras”

2 Utmaningen

GPSLogik AB erbjöd 2 möjliga lösningar, båda innovativa men med 2 olika prisbilder.

Installera en ATX GPS-tracker i varje kabeltrumma. Denna enhet är speciellt designad för GPS-tracking av batterilösa föremål med en batteritid på upp till 5år. ATX möter kundens krav men är det dyrare alternativet både i inköp och drift.
Använda GPSlogik’s setPOS™ app i mobilen för att läsa av ett unikt leverans-ID som är fäst på kabeltrumman. Vid varje tillfälle tillverkare eller kund hanterar trumman skickas GPS-koordinater, avläsningstid, ”bäst-före-datum” samt status på avläst leverans-ID till GPSLogiks kartserver.
Kunden beslutade att utvärdera båda alternativen och valde alternativ 2. setPOS platformen för att hantera sitt GPS positions behov. Realtidspositionering av den har typen av utrusning bedömdes inte som ekonomiskt försvarbart, + 5000 GPS-enheter med SIM-korts avgifter.

Lösning 2.

 

 

Med setPOS™ får du online karta, så du ser vart din utrustning är placerad och vilken status […]

By |January 12th, 2014|Nyheter|0 Comments