Ring oss , så berättar vi mer. Tel. +46 (0)500 6000 22|info@setpos.se
  • Permalink Gallery

    GPSlogik AB launches setPOS – a mobile tracking innovation.

GPSlogik AB launches setPOS – a mobile tracking innovation.

GPSlogik AB launches setPOS – a mobile tracking innovation that challenges traditional GPS and barcode logistics solutions

Skövde Sweden, Sep. 18, 2013 − GPSlogik AB, a European leader of tracking solutions for logistics and manufacturing, has launched a new type of monitoring device and service management for international logistics flows. Unique advantages of the invention are its cost-efficiency.

A unique and simple solution for tracking critical shipments and traveling assets, setPOS system enables companies to build a global tracking network

the setPOS systems are setup very quickly and without the need for infrastructure investment. The setPOS system tracks shipments all day, worldwide, informing the users about shipment position and status. The online XTRAKK tracker Portal shows tracking history and current location of shipments enabling full tracking and tracing capability. Companies are using setPOS tracker system provide actual route data on their customer deliveries, gain visibility to their expensive or express shipments, as well as, project deliveries – helping to better plan their resources.

“Our Target is to have 100% on-time delivery of our products to customers around the world. We have been looking for a solution that would enable us to create an independent real-time tracking system for quite some time,” says Peter bergström,  purchasing manager at DRAKA cable, prymiangroup. “Only now, with GPSlogiks setPOS system  we are able to fulfill this need. It is an innovative solution that is both fast to setup and very cost efficient. 

In addition, companies can also benefit by using setPOS tracking data to analyze their logistics processes – verifying or learning about the actual route points of the logistics process and defining the bottlenecks and problems.

ThesetPOS system is a very clever technology and incredibly useful for what I do. Not needing a fixed […]

By |January 24th, 2014|Nyheter|0 Comments

Case Study: GPS-position på fältplacerad utrustning som saknar eget batteri

Case Study:

GPS-position på fältplacerad utrustning som saknar eget batteri

GPS-position på fältplacerad utrustning som saknar eget batteri

Uppdragsgivare:

Global tillverkare av kabel, leverans sker på kabeltrummor som ingår i ett retursystem

Syfte:

Att kunna positionera levererade kabeltrummor plats och status för effektiv logistikplanering.

1 Behovet

En global kabeltillverkare har över 5000 kabeltrummor i omlopp i Sverige under de frostfria månaderna. Kabeltrummorna körs ut till olika kundsiter och byggarbetsplatser och där står de tills kabeln är förbrukad och därefter skall kabeltrumman så snabbt som möjligt tillbaks till fabriken för att rullas på ny kabel.

Företaget hade två specifika krav;

Att kostnadseffektivt kunna få tillgång till GPS-positionen på samtliga levererade kabeltrummor från fabriken. Alla enheter skall kunna sorteras och presenteras på Google-Map med kundinformation, leveranstider m.m, förslag på optimerade rutter för att hämta tillbaks kabeltrummor.
Man skall kunna se status på fältplacerad utrustning, t.ex -”klar för leverans”, -”levererad kund”, -”flyttad”, -”hämtas”, -”repareras”

2 Utmaningen

GPSLogik AB erbjöd 2 möjliga lösningar, båda innovativa men med 2 olika prisbilder.

Installera en ATX GPS-tracker i varje kabeltrumma. Denna enhet är speciellt designad för GPS-tracking av batterilösa föremål med en batteritid på upp till 5år. ATX möter kundens krav men är det dyrare alternativet både i inköp och drift.
Använda GPSlogik’s setPOS™ app i mobilen för att läsa av ett unikt leverans-ID som är fäst på kabeltrumman. Vid varje tillfälle tillverkare eller kund hanterar trumman skickas GPS-koordinater, avläsningstid, ”bäst-före-datum” samt status på avläst leverans-ID till GPSLogiks kartserver.
Kunden beslutade att utvärdera båda alternativen och valde alternativ 2. setPOS platformen för att hantera sitt GPS positions behov. Realtidspositionering av den har typen av utrusning bedömdes inte som ekonomiskt försvarbart, + 5000 GPS-enheter med SIM-korts avgifter.

Lösning 2.

 

 

Med setPOS™ får du online karta, så du ser vart din utrustning är placerad och vilken status […]

By |January 12th, 2014|Nyheter|0 Comments

Så här kan setPOS™ hjälpa bygg och konstruktionsbranschen att arbeta effektivare.

Så här kan setPOS™ hjälpa bygg och konstruktionsbranschen att arbeta effektivare. Givetvis funkar setPOS perfekt även för andra branscher med fältplacerad utrustning, de flesta delar samma bekymmer. De har svårt att ge direkta svar på frågor som innehåller ord som -Vem, -Vart, -När, -Hur samt -utrustningstatus.

By |September 25th, 2013|Nyheter|0 Comments
  • Permalink Gallery

    How to gain access to the location on all your remote placed assets

How to gain access to the location on all your remote placed assets

Scan object ID barcodes or write object ID manually using the setPOS™ mapping platform

Gain access to the location on all your field placed assets
Use a hardware and SIM card you already own
System works standalone or together with traditional GPS-tracking/fleetmanagment system
Report Object ID, Object type and Object status messages to each object location
Integrate ERP data using setPOS™ powerful API

Call us today to learn more and try setPOS™!

By |September 8th, 2013|Nyheter|0 Comments

Appen ger full koll på all utrustning som transporteras och fältplaceras

PRESSMEDDELANDE 2013-08-07

Appen ger full koll på all utrustning som transporteras och fältplaceras

Nu kan du få full kontroll, dygnet runt på all utrustning som transporteras till och från eller finns utplacerad hos kund. Allt som krävs är smartphone-appen setPOS™

Glöm transpondrar och GPS-sändare monterad på din utrustning. Med setPOS™ presenteras en positioneringsplattform som ger full kontroll över hela logistikkedjan för den som hanterar allt från containers, trailers och baracker till bajamajor, hyrmaskiner och annan batterilös fältplacerad utrustning.

Med hjälp av smartphone-appen setPOS™ kan företagets personal enkelt läsa in utrustningens ID, oavsett om det sker via text, streckkod, RFID eller NFC, samt tid, GPS-position och fritext-information. Därmed kan du med hjälp av din smartphone, PC eller en browser, lokalisera, följa och få full kontroll på din fältplacerade utrustning via GoogleMAP.

Appen ger dig möjlighet att i realtid få exakt position för din utrustning samt typ och status, position och tider då utrustningen hanterats av företagets personal. Du kan ta fram rapporter om när utrustningen ställdes ut och aktivera automatiska larm som påminner dig om när de ska hämtas hem, flyttas, rengöras etc.

setPOS™ knyter helt enkelt samman all väsentlig information kring leverans och status för utrustning. Dygnet runt, året runt. Det innebär att du kan minimera problem och utmaningar som leveransförseningar och borttappad utrustning som kräver tidsödande uppföljning och kostsam kommunikation. Och dessutom snabbare möta upp förfrågningar med väl underbyggd information om leverans.

Mer information
Om du vill ha mer information är du välkommen att ta kontakt med Henrik Olofosson, 0768225100 eller info@gpslogik.com.

Kort om setPOS™
Appen setPOS™ ger dig möjlighet att trådlöst ute på fältet positionera alla dina fältplacerade tillgångar med tid, datum, bäst före-datum, typ och status. Du får ett enkelt och kostnadseffektivt verktyg för hantering av dina tillgångar online och […]

setPOS™ en ny plattform för passiv GPS-positionering av fältplacerade objekt.

Positionera dina utlokaliserade objekt med hjälp av setPOS™ apparna och se dina objekts placering i realtid på en online webbkarta utan onödiga transpondrar eller annan dyr gps-sändar utrustning. Med setPOS™ smartphone app hanterar du enkelt alla dina objekt och du får en total överblick. Se alla utställda objekt på setPOS kartan, ta fram rapporter om när de ställdes ut. Aktivera automatiska larm i setPOS™ som påminner dig om när de ska hämtas hem, flyttas, rengöras etc. Passiv GPS-positionering är perfekt för dig som hanterar containers, trailers, baracker, bajamajor, hyrmaskiner eller annan batterilös fältplacerad utrustning.

setPOS™ platformen är perfekt för alla tillfällen då man inte har möjlighet att montera på en tradionell GPS-tracker på varje objekt,  men fortfarande har ett behov av att veta status och position på densamma. En GPS position och status rapportering tar 10 sekunder att utföra med med appen, utrustnings ID blir omdelbart synligt på GoogleMAP efter inloggning.  setPOS systemet skyddar inte mot stöld men jämfört med ingen position alls på sina utlokaliserade objekt  som flyttas runt, gör setPOS™ konceptet en jätteskillnad.

Företag som arbetar med fältplacerade objekt och gods på vägarna, lider av leveransförseningar, leveransförfrågningar, borttappad utrustning och gods.  Alla dessa problem uppstår eftersom de inte jobbar med GPS-positionering. Detta skapar en osäkerhet från både kunder men också internt om var utrustningen/leveransen befinner sig.  Osäkerheten driver en mycket kostsam kommunikation. Lägg därtill problematiken med tidsdifferenser för företag som bedriver exporthandel så förstår man att informationen kring leveranser och utrustning måste finnas tillgänglig på ett ställe, dag som natt, dygnet runt, året runt. Vi kallar detta ställe – setPOS™

 

Ladda ned appen setPOS™ i din mobil. Du kan nu enkelt och effektivt rapportera utrustnings-ID via Text/Streckkod/RFID/NFC.  Lägg upp egna utrustnings-typer samt tillhörande status, […]

Tips for Tracking Inventory with GPS using setPOS from GPSLogik AB

Your business manages a lot of inventory, which often represents a high proportion of your cost of goods sold. In order to stay organized and efficient you need to know where that inventory is and where it’s going. Manually tracking your inventory – personnel individually recording dates and times of arrival and departure of inventory – is approaching obsolescence. Those manufacturing organizations operating with 20, 30 or more facilities can’t possibly consider such an approach.

 

There is another reason why manufacturers today should consider investing in greater accuracy of their inventory tracking – product traceability requirements are necessary to maintain regulatory compliance initiatives as well as to contain possible quality issues to avoid massive product recalls. Investing in better inventory tracking systems can payoff great rewards in the future, if out-of-specification products can be quickly contained and remedied without impacting all Work-In-Process.

GPS-tracking isn’t just for shipping. It can be used in a variety of ways to track and manage inventory and Work-In-Process at a production site. Using GPS tracking, you can maintain real-time knowledge of where your inventory is both inside and outside the warehouse. You can easily locate it within the warehouse – even if it’s been moved since arrival – and can be instantly notified when it leaves and where it goes.

Follow these three tips to maximize your GPS system’s ability to track your inventory successfully:

 

1.            Use Indoor GPS Tracking

Many conventional inventory tracking systems note the location of your inventory within the warehouse upon arrival. However, if the pallet or box is later moved to a different location, it can easily become lost or misplaced. GPS tracking ensures this doesn’t become a problem.

Leverage GPS tracking to more accurately locate and monitor your inventory tracking process within […]

setPOS, Leader in Low Cost Asset Monitoring Solutions

Whether a hospital, an auto dealership, a construction company or any number of other businesses with large amounts of capital invested in mobile assets, know immediately when an asset goes missing, has reached or exceeded its threshold value, or it’s current status (e.g. on/off, temperature, missing, OK, etc.) by utilizing the setPOS app that provides wireless reporting capabilities for Asset Monitoring.  Fixed or mobile, a myriad of assets need to be monitored for regulatory compliance, security, national defense, operational efficiencies or just peace of mind. Whether you are monitoring a Hazmat shipment on a truck or railroad car, the location of a construction trailer, a shipping container, ATM machine, refrigeration unit, air conditioning  compressor or any other powered valuable asset The setPOS team has developed a wireless solution that can be used by asset managers who want to know instantly when an asset changes state or moved to a new location.
Wireless Solutions for Rental Equipment Tracking or Asset Monitoring
Do you have valuable rental tools and assets you would like to keep track of? Saws? Drills? Grinders? Routers? Hammers? Tool Boxes? Welders? Generators?  setPOS provides a way to track the usage of your tools and equipment usings the setPOS app . Save money by being able to track your rental equipment.

 

 

 

 

setPOS – status och position på utrustningar utan GPS-sändare

setPOS  är en plattform designad för GPS-spårning av trailers, gods, containers, uthyrningsutrustning och andra tillgångar som är fältplacerade. Om du har ett behov att följa dina tillgångar på en karta tillsammans med information om inrapporterade statusar och typ av tillgång är detta något för Dig! Perfekt för alla som inte har möjlighet att sätta en GPS-tracker på varje enhet men fortfarande har ett behov av att veta status och position på densamma.

Utför ni servicearbeten? Varje plats kan ha ett ID och ni kan lägga ut arbete till era servicetekniker som enkelt kan se både arbeten som skall utföras men också närmaste väg till platsen. Direkt i mobilen!  setPOS-plattformen består av en smartphone-app (iOS & Android) och en webbapplikation. Från webbapplikationen kan du administrera ditt konto, lägga till nya enheter, typer och statusar. Du kan se alla dina fältplacerade enheter online på en webbkarta, filtrera på status, typ och bäst-före-datum. Du kommer bara att se de enheter du är intresserade av – på en gång!

Skapa nya konton för dina partners som gör det möjligt för dem att enkelt uppdatera status och plats på enheterna så att Du vet när en enhet är redo att bytas ut / hämtas / tömmas etc. På detta sätt blir just din setPOS-lösning skräddarsydd för Dig och dina behov!

setPOS appen möjliggör en kostnadseffektiv lösning för automatisk identifikation av dina tillgångar och sätta dess nuvarande position tillsammans med aktuell status och typ av enhet. Appen har inbyggd streckkodsläsare, denna använder du för att scanna enhetens ID. Om du inte vill eller kan använda streckkoder kan du naturligtvis ange ID manuellt.

All information som plattformen ackumulerar kan enkelt exporteras till Excel för vidare analys, statistik & beräkningar.

 Vem rapporterade vad och när?
På vilka lokationer har vi […]

setPOS is a platform designed for GPS tracking of trailers, cargo, containers, rental equipment and other mobile assets

setPOS is a platform designed for GPS tracking of trailers, cargo, containers, rental equipment and other mobile assets. Do you have a need to track the location for assets that move infrequently and/or may not have their own source of power?

The setPOS platform contains of a smartphone app together with a web application. From the web application you can administer your account, add new device types and statuses. You can see all your devices on a map, filter on status, device types or best before date. You will only be presented the devices you’re interested in – right now!
Create new accounts for your partners – this makes it possible for them to easily update a status of a device so that you know when it’s ready to pick-up/replace or invoice. Your setPOS platform – tailor made!

The setPOS application for smartphones provides a cost effective solution for automatic identification of your physical assets and set their current location with extra information added like device type, ID-status and ‘best before date’. Just scan your assets ID using the built in barcode scanner or enter the ID manually.

Where was that container or inspection performed? Where was that container last located? With ID’s on your assets, you can use your phone with GPS capabilities to report ID, GPS, time, who, when and you can see exactly where container last was handled. Do you have the need to continuously replace empty containers or tanks or replace full containers with empty ones at your customers sites? Just add an account for the customer and it will be possible to not only use the best before date but they can manually set a status that tells you it’s ready for replacement […]