Case Study:

GPS-position på fältplacerad utrustning som saknar eget batteri

GPS-position på fältplacerad utrustning som saknar eget batteri

Uppdragsgivare:

Global tillverkare av kabel, leverans sker på kabeltrummor som ingår i ett retursystem

Syfte:

Att kunna positionera levererade kabeltrummor plats och status för effektiv logistikplanering.

1 Behovet

En global kabeltillverkare har över 5000 kabeltrummor i omlopp i Sverige under de frostfria månaderna. Kabeltrummorna körs ut till olika kundsiter och byggarbetsplatser och där står de tills kabeln är förbrukad och därefter skall kabeltrumman så snabbt som möjligt tillbaks till fabriken för att rullas på ny kabel.

Företaget hade två specifika krav;

Att kostnadseffektivt kunna få tillgång till GPS-positionen på samtliga levererade kabeltrummor från fabriken. Alla enheter skall kunna sorteras och presenteras på Google-Map med kundinformation, leveranstider m.m, förslag på optimerade rutter för att hämta tillbaks kabeltrummor.
Man skall kunna se status på fältplacerad utrustning, t.ex -”klar för leverans”, -”levererad kund”, -”flyttad”, -”hämtas”, -”repareras”

2 Utmaningen

GPSLogik AB erbjöd 2 möjliga lösningar, båda innovativa men med 2 olika prisbilder.

Installera en ATX GPS-tracker i varje kabeltrumma. Denna enhet är speciellt designad för GPS-tracking av batterilösa föremål med en batteritid på upp till 5år. ATX möter kundens krav men är det dyrare alternativet både i inköp och drift.
Använda GPSlogik’s setPOS™ app i mobilen för att läsa av ett unikt leverans-ID som är fäst på kabeltrumman. Vid varje tillfälle tillverkare eller kund hanterar trumman skickas GPS-koordinater, avläsningstid, ”bäst-före-datum” samt status på avläst leverans-ID till GPSLogiks kartserver.
Kunden beslutade att utvärdera båda alternativen och valde alternativ 2. setPOS platformen för att hantera sitt GPS positions behov. Realtidspositionering av den har typen av utrusning bedömdes inte som ekonomiskt försvarbart, + 5000 GPS-enheter med SIM-korts avgifter.

Lösning 2.

 

 

Med setPOS™ får du online karta, så du ser vart din utrustning är placerad och vilken status […]